Diện tích: 72,83

Diện tích: 72 – 83 m2

Mặt bằng:

C-2PN-PC

Phối cảnh:

C-2PN-MB

Hình ảnh thiết kế nhà mẫu:

Phòng khách:

phong-khach

Phòng ăn:

ban-an

Phòng bếp:

nha-bep

Phòng ngủ Master:

phong-ngu-master phong-ngu-master- ha-do

Phòng làm việc:

phong-ngu-cho-be